مشاوره و آموزش تحصیلی ریسمونک
0

مباحث درس محاسبات عددی دانشگاهی

💐خطاها ( ۱ تا ۲ نمره)
خطای مطلق و نسبی و…

💥حل عددی معادلات f(x)=0 ( ۲ تا ۳ نمره)
۱- روش دوبخشی (تصنیف)
۲- روش نابجایی
۳- روش وتری
۴- روش نیوتن-رافسون
۵- روش تکرار ساده (نقطه ثابت)

✨درونیابی و برونیابی ( ۲ تا ۳نمره)
۱- روش لاگرانژ
۲- روش تفاضلات تقسیم شده نیوتن
۳- روش تفاضلات پیشرو و پسرو نیوتن
۴- برونیابی

⚡️حل دستگاه معادلات (۳ نمره)
🔹حل دستگاه معادلات با روش‌های دقیق
۱- روش ماتریس معکوس
۲- روش حذفی گاوس
۳- روش گاوس-جردن
۴- روش کرامر
۵- روش تجزیه LU

🔸روش‌های عددی برای حل دستگاه‌های خطی
۱- روش ژاکوبی
۲- روش گاوس-سایدل

🌹مقادیر ویژه ماتریس (۲ تا ۳ نمره)
۱- روش ضرایب نامعین
۲- روش برداری (کریلف)
۳- روش لوریر (trace)

🌺روش حداقل مربعات (۲ نمره)

💐مشتق گیری عددی (۲ تا ۳ نمره)
۱- مشتق گیری به روش چندجمله‌ای درونیاب
۲- مشتق گیری به روش تفاضل مرکزی
۳- خطای مشتق گیری

🌾انتگرال گیری عددی (۲ تا ۳ نمره)
۱- روش ذوزنقه‌ای
۲- روش سیمپسون
۳- روش نقطه میانی
۴- روش نیوتن- کاتس
۵- روش گاوس

💫روش‌های عددی حل معادلات دیفرانسیل (۲ تا ۳ نمره)
۱- روش تیلور
۲- روش اویلر ساده
۳- روش رویلر اصلاح شده
۴- روش رانگ کوتای مرتبه دوم
۵- روش رانگ کوتای مرتبه چهارم

 

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.