مشاوره و آموزش تحصیلی ریسمونک
0

مشاوره

مراحل درخواست  مشاوره

داوطلبان پس از مطالعه دقیق موارد ذکر شده در این صفحه می توانند مطابق با نیاز ساعات میزان ساعات مشاوره و موضوع مورد نظر خود را انتخاب و فرم زیر را تکمیل نمایند پس از تکمیل فرم زیر ، طی تماس تلفنی از سوی تیم کارشناسان ریسمونک با داوطلبان برای هماهنگی و تنظیم ساعت اجرایی تماس برقرار خواهد شد.

 

شیوه ارتباطی و برگزاری جلسات مشاوره

کلیه جلسات مشاوره ای به صورت غیر حضوری و تنها از طریق تماس تلفنی توسط شماره ۰۹۱۹۶۰۹۹۹۷۹ انجام خواهد شد.

 

عناوین و موضوعات مشاوره

عناوین و موضوعات مشاوره توسط تیم کارشناسان ریسمونک شامل:

  • مشاوره انتخاب رشته پس از دریافت نتایج کنکور
  • مشاوره تحصیلی در طول سال تحصیلی

 

جلسات مشاوره

هماهنگی های لازم به منظور برنامه ریزی اوقات جلسات مشاوره ای پس از تکمیل فرم و ایجاد ارتباط توسط تیم کارشناسان با داوطلبان صورت می گیرد.

پس از انجام این هماهنگی کارشناس و یا داوطلب مربوطه تنها یکبار می توانید نسبت به جابجایی زمان هماهنگ شده اقدام نماید تغییرات باید با هماهنگی با کارشناس مربوطه صورت گرفته باشد.

 

ساعات مشاوره

ساعات ارتباط و انجام امور مشاوره بین ساعات ۹ الی ۲۱ می باشد.

 

هزینه مشاوره

  • هزینه یکساعت مشاوره انتخاب رشته توسط کارشناسان ریسمونک معادل ۳۵۰۰۰۰ تومان
  • هزینه یکساعت مشاوره تحصیلی توسط کارشناسان ریسمونک ۲۰۰۰۰۰ تومان

 

حذف و یا کنسل نمودن جلسات مشاوره

داوطلبان می توانند قبل از تشکیل جلسه مشاوره به هر علتی آنرا کنسل نماید بدیهی است در صورت حذف جلسه مشاوره کلیه مبلغ دریافتی به حساب داوطلب مسترد می گردد.

 

افزایش ساعات مشاوره

داوطلبان در صور ت تمایل به افزایش دوره مشاوره قبلی می بایست نسبت به تکمیل مجدد فرم درخواست مشاوره اقدام نمایند.